Diëtistenpraktijk Carina Bijman
Tel.: 06-4702 5145
info@dietistbijman.nl

Tevredenheid

Ik vind het fijn als u tevreden bent over mijn begeleiding. In cijfers ga ik graag voor een getal tussen de 7 en 10. Een compliment is welkom!   Nu is het zo dat we bij veel contacten,  bijna na elke (1e of afgeronde) behandeling naar uw en mijn tevredenheid wordt gevraagd.  Zelf ben ik uiteraan wel benieuwd, maar wil u hier niet mee overvallen.   Per 2023 verplichten de zorgverzekeraars ook dietisten dit regelmatig te vragen. Op   "Zorgkaart Nederland"   staan een aantal reacties.  Als u tevreden bent,  hoop ik dat u uit uzelf hier een reactie op achter laat. Alvast bedankt !

 

Klachten

Heeft u een klacht, bespreek deze dan eerst met mij.

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost kunnen worden ingediend bij Klachtenloket Paramedici, Utrecht. E: info@klachtenloketparamedici.nl T: 030 310 09 29 .

 

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Bijman gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is nu vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Diëtistenpraktijk Bijman, hebben wij gegevens van u nodig. Dit geeft u telefonisch (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), door contact op met de diëtist of per e-mail. Denk aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Burgerservicenummer
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Zorgverzekeringsgegevens (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, relevante, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Diëtist Bijman heeft uw persoonsgegevens nodig om haar werkzaamheden uit te voeren om u persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en deze vervolgens aan u te kunnen verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde 'bijzondere' en/of 'gevoelige persoonsgegevens' van u. Dit doen wij alleen als daar in verband met uw behandeling behoefte aan is. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtist Bijman bewaart uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting op grond van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Deel met anderen

Diëtistenpraktijk Bijman verstrekt uw gegevens indien nodig en met uw toestemming aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld melden bij een verwijzer of overplaatsing naar een andere instelling bij opname). Diëtist Bijman heeft afspraken met andere zorgaanbieders voor een veilige gegevensoverdracht.

Diëtist Bijman verstrekt uw gegevens uitsluitend aan een IT-hostingorganisatie om uw gegevens veilig op te slaan. Diëtistenpraktijk Bijman heeft een overeenkomst met deze organisatie om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van dit soort gegevens. Diëtist Bijman blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietist.bijman@gmail.com. Er wordt dan een afspraak gemaakt, omdat legitimatie altijd nodig is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, uw gegevens onjuist zijn opgeslagen of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via 06 470 25 145 of via dietist.bijman@gmail.com.

 

Meer informatie

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Bijman kunt u contact met mij opnemen via het algemene telefoonnummer of via dietist.bijman@gmail.com. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 
Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT