Eetproblemen

Er bestaan verschillende eetstoornissen, die in de loop van de tijd met elkaar kunnen afwisselen of in elkaar kunnen overgaan. Hieronder ziet u de belangrijkste:

Anorexia nervosa

Bij anorexia (magerzucht) is de kans op herstel groter indien de stoornis vroegtijdig wordt ontdekt. Als diëtist kan ik u of uw kind helpen de stoornis te onderkennen. Afhankelijk van het stadium kan ik u  begeleiden bij het weer stapsgewijs uitbreiden van de voeding, veelal in combinatie met psychologische begeleiding. Ik kan ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling, iom uw huisarts.

Boulimia nervosa

Boulimia wordt vaak minder opgemerkt. Er is sprake van het hebben van regelmatige eetbuien naast (stiekem) braken.
Ik kan u helpen de voeding te normaliseren.

Binge eating (compulsief overeten)

Binge eating is het eten van grote hoeveelheden eten, waarbij de persoon op den duur steeds zwaarder wordt. Gedachten rondom het eten en lichaamsbeeld kunnen verstoord en onrealistisch zijn.  Ik ga ook op deze aspecten in.

Autisme Spectrum Stoornis :  ASS

Er kan sprake zijn van beperkte voedselkeuze,   voorkeur voor bepaalde textuur of consistentie. Moeite met kiezen wat te eten, waardoor kans op eenzijdig eten of laag lichaamsgewicht.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT