Allergie

Aandachtsgebied

 

Sinds 1992 heb ik voedselallergie als speciaal aandachtsgebied. Ik volg regelmatig scholingen op dit gebied en zie cliënten met deze problematiek, soms ook van verder weg in of buiten de regio.  Ik kan u helpen door aan de hand van beschikbare onderzoeksgegevens en uw ervaring samen te zoeken op welke stof u of uw kind nu echt reageert en welke alternatieven er voor uw voeding zijn, en hiervoor informatie geven.

Testuitslagen van bloed - en/of huidtesten en verwijzing  ontvang ik graag vooraf aan het 1e consult.          Indien nodig overleg ik met uw verwijzend arts

 

Voedselallergie is een verzamelnaam voor zowel overgevoelige reacties op voedsel in de vorm van allergie, als in de vorm van intolerantie (ofwel niet IgE gemedieerde allergie). Voor allergie kan met behulp van bloed- of huidtesten een eventuele reactie via het afweersysteem zichtbaar worden gemaakt; bij intolerantie is dit meestal niet mogelijk. U reageert dan wel overgevoelig of allergisch op bepaald voedsel of bepaalde bestanddelen in voedsel.
De overgevoeligheidsreacties kunnen zich uiten in verschillende organen (bijvoorbeeld in de huid, de darmen, de luchtwegen) in de vorm van jeuk, uitslag, zwelling of bultjes.

Na de geboorte: zuigelingen en zogende moeders

Bij verdenking van voedselovergevoeligheid bij een zuigeling kan ik u adviseren over de keuze van de voor de baby geschikte zuigelingenvoeding. Bij borstvoeding kan ik de moeder zonodig adviseren wat ze zelf kan eten om haar voeding volwaardig te houden, en verder begeleid ik bij de tijdige - of vroeg-introductie van de bijvoeding.

kinderen en volwassenen

Ik kan een bijdrage leveren aan de diagnostiek van voedselovergevoeligheid. Uw voeding neem ik uitgebreid met u door, om mogelijke oorzaken van de klachten op te sporen. Zo kan ik in overleg met u een tijdelijk testdieet afspreken, dat u zo goed mogelijk gaat volgen.

U bespreekt later het klachtenverloop, waarna u de producten geleidelijk (één voor één) weer herintroduceert. Hieruit kan blijken welke producten u de komende tijd wel en niet kunt gebruiken om zo min mogelijk klachten te hebben.

Belangrijk is ook dat in de gaten gehouden wordt dat uw voeding volwaardig blijft. Zo nodig adviseer ik u alternatieve producten of suppletie van vitaminen, mineralen en/of spoorelementen.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT