Overgewicht

Het aanleren van een gezond eetpatroon, inzicht geven in eetgedrag en het veranderen van eetgedrag zijn belangrijke technieken waarbij ik  u kan ondersteunen. Uw eetgedrag kan beinvloed worden zowel door emotionele als door externe factoren. Doel is afvallen tot een aanvaardbaar gewicht en daarna is het zorgen voor gewichtsbehoud op langere termijn.

 

Tijdens en na kankerbehandeling kan bijvoorbeeld het gewicht ongewild gaan toenemen. Dit kan flink beangstigend zijn, wanneer gaat dit stoppen, kan ik er wat aan doen?  Ik kan hierbij behulpzaam zijn.

 

Soms kan bariatrische chirurgie de keuze zijn om blijvend gewichtsverlies te bereiken. Voeding is een belangrijk onderdeel van de totale multidisciplinaire zorg voor deze chirurgie. Hierbij moet rekening gehouden worden met een levenslange nazorg.

In verschillende ziekenhuizen in Amsterdam wordt partiele maagresectie uitgevoerd.

In het voortraject, na de 1e multidisciplinaire gesprekken in het ziekenhuis, en na plaatsing op de wachtlijst, kan ik ingeschakeld worden in het traject toeleidend naar de operatie,  waarin gekeken wordt hoe  je in eerste instantie zelf nog zou kunnen afvallen en welke voeding je kunt verwachten na de operatie.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT