Overgewicht

Het aanleren van een gezond eetpatroon, inzicht geven in eetgedrag en het veranderen van eetgedrag zijn punten waarbij ik  u kan ondersteunen. Uw eetgedrag kan beinvloed worden zowel door emotionele als door externe factoren. Doel is afvallen tot een haalbaar gewicht en / of daarbij over te gaan naar een gezondere leefstijl en daarna is het zorgen voor gewichtsbehoud op langere termijn.

In mijn gesprek met u gaan we samen bekijken of er sprake zijn van belemmeringen op uw pad. Hoe kunnen deze worden omgezet  naar positieve acties?

 

Tijdens en na kankerbehandeling kan het gewicht ongewild gaan toenemen, dit kan flink beangstigend zijn. We kunnen kijken hoe we de toename in gewicht kunnen gaan beperken.

 

Bariatrische chirurgie : Bij fors overgewicht kan Bariatrische chirurgie de keuze zijn om blijvend gewichtsverlies te bereiken. Voeding is een belangrijk onderdeel van de totale multidisciplinaire zorg voor deze chirurgie. Hierbij moet rekening gehouden worden met een levenslange nazorg.

In het voortraject, na de 1e multidisciplinaire gesprekken in het ziekenhuis, kan ik ingeschakeld worden in het eventueel traject toeleidend naar de operatie.   Hierin wordt gekeken hoe  je in eerste instantie zelf nog zou kunnen afvallen en welke voeding je kunt verwachten na de operatie om daar al aan te wennen.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT