Overgewicht

Het aanleren van een gezond eetpatroon, inzicht geven in eetgedrag en het veranderen van eetgedrag zijn punten waarbij ik  u kan ondersteunen.

Uw eetgedrag kan beinvloed worden zowel door uw gedachten, aannames,  waarden, emoties, en daarnaast door lichamelijke factoren, gebruik medicatie,   uw naaste omgeving,  informatie vanuit de (sociale) media etc.

Doel is afvallen tot een haalbaar gewicht en / of daarbij over te gaan naar een gezondere leefstijl en daarna is het zorgen voor gewichtsbehoud op langere termijn.

 

In mijn gesprek met u gaan we samen bekijken hoe u in uw situatie zit,  wat de balans is tussen bevorderende en belemmerende factoren. En hoe kunnen deze worden omgezet naar positieve acties waardoor u  stapsgewijs op een ander pad komt.    Als leefstijl-dietist maak ik gebruik van gespreks technieken die u helpen inzich te krijgen in wat u beweegt.

 

Overgewicht ten gevolge van kankerbehandeling:

Tijdens en na kankerbehandeling kan het gewicht ongewild gaan toenemen.  We kunnen kijken hoe we de toename in gewicht kunnen gaan beperken.

 

Bariatrische chirurgie : Bij fors overgewicht kan Bariatrische chirurgie de keuze zijn om blijvend gewichtsverlies te bereiken. Voeding is een belangrijk onderdeel van de totale multidisciplinaire zorg voor deze chirurgie. 

U zult momenteel zelf middels diverse vragenlijsten uw situatie in kaart brengen, waarna een multidisciplinaire beoordeling zal volgen of u op dat moment in aanmerking komt voor operatie.  Ik kan ik ingeschakeld worden: indien u begeleiding wil nog vooraf aan de operatie, of juist daarna.. Als uw situatie twijfelachtig is, wat kunt u veranderen aan uw (wisselend) eetgedrag?   

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT