Hoog cholesterol

Hypercholesterolemie, of hyperlipidemie houdt in dat de balans in de bloedvetten is verstoord. Het totale cholesterol kan te hoog zijn, maar ook het LDL-cholesterol (slechte deel) en de trigliceriden. Het HDL-cholesterol (goede deel) kan juist weer te laag zijn. Kortom, mogelijk meer kans op het dichtslibben van de bloedvaten. De bloeddoorstroming kan op den duur gehinderd worden.

Ik bespreek met u hoe u uw voeding meer in balans kunt krijgen, waardoor de waardes verbeteren.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT