Hoog cholesterol

Hypercholesterolemie, of hyperlipidemie houdt in dat de balans in de bloedvetten is verstoord. Het totale cholesterol kan te hoog zijn, maar ook het LDL-cholesterol (slechte deel) en de trigliceriden. Het HDL-cholesterol (goede deel) kan juist weer te laag zijn. Ook overgewicht speelt hierbij een versterkende rol. Kortom, mogelijk meer kans op het dichtslibben van de bloedvaten. De bloeddoorstroming kan op den duur gehinderd worden.

Ik bespreek met u hoe u uw voeding meer in balans kunt krijgen, waardoor de waardes verbeteren.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT